DEMOKRASİ ŞÖLENİNE BEKLİYORUZ

DEMOKRASİ ŞÖLENİNE BEKLİYORUZ

Yaş ve mesleki süreleri bakımından benden büyük abi ve abla meslektaşlarıma saygılarımı, aynı yaş civarında ve küçük olan meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi gönderiyorum.

Çok değerli meslektaşlarım;

Sizlerden aldığımız güven ve destek ile yaklaşık iki yıllık sürecimizi 16 Eylül 2017 Cumartesi günü yapılacak olan Genel Kurul ile sonlandırmış olacağız ve yeni dönemimiz için; 17 Eylül 2017 Pazar Günü yeniden yapılacak seçimleri de hep birlikte yaşayacağız.    

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi seçimler 6643 sayılı TEB Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince iki yılda bir Eylül ayında gerçekleştirilir. Yine kanun gereğince; Genel Kurulun çoğunlukla yapılacağı yer, gün, saat ve gündemi belirlenir. Yeterli çoğunluk ( toplam üye sayısının yarıdan 1 fazlası ) sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın Genel Kurul Toplantısının yapılacağı yer, gün ve saati belirlenir. Ve üyelere taahhütlü mektupla ve gazete ilanı ile duyurulur.

Bu bağlamda gazete ilanı işlemi gerçekleştirilmiş olup, siz değerli meslektaşlarımıza da taahhütlü olarak Genel Kurul Çağrı Belgeleri, PTT aracılığı ile gönderilmiştir.

Genel Kurulun gerçekleşmesinden sonraki gün oda yönetimini belirleyecek odayla ilişkin seçim süreci gerçekleştirilir. Sizlere göndermiş olduğumuz çağrı belgelerinden de anlaşıldığı üzere Genel Kurulumuz 16 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 09.30’ da, seçimler ise 17 Eylül 2017 Pazar Günüdür. Pazar günü yapılacak olan seçimler ise sabah saat 09.00 ’da İlçe Seçim Kurulunun gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilir ve saat 17.00’ de (sırada bekleyenler varsa sonlanıncaya kadar devam ederek) sonlandırılır.

Oy verme işlemi kapalı bölmede gizli oy verme yöntemi ile gerçekleştirilir. Bunun içinde oy verilecek yeterli sayıda kabinler oluşturulur. Vekâlet yöntemi ile oy verme işleminin gerçekleştirilmesi söz konusu olamamaktadır. Mutlaka üye eczacının kendisi olmak zorunda olup, oy vermeye gelen meslektaşlarımızın yanında kimliğinin Eczacı Odası, TEB veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesi ve Türk Eczacıları Birliği-Seçim Kurulu-Eczacı Odasınca onaylanmış listede ki isminin karşısındaki yerin imzalanması ile oy verme işlemi tamamlanır.

Oylar üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçmen için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak sureti ile kullanılır.

Sandıkların açılması, oyların tasnifi ve sayımı tamamıyla Seçim Kurulu Başkanının kontrol ve nezdinde açık tasnif olarak gerçekleştirilir ve sonuçlar ilan edilir.

Seçimlerde; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Türk Eczacılar Birliği Büyük Kongre Delegelerinin, Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimleri gerçekleştirilir. Seçimlerde aday olan üyelerin bulundukları adaylık hanesindeki yer önemli olup, tercihler buna göre yapılmak zorundadır. Yani; bir aday Yönetim Kurulu Asıl listeden aday ise seçmen tercihinde, bunu Yönetim Kurulu Asıl hanesinin bulunduğu yere yazmak zorundadır. Adayın bulunduğu yerin dışında başka bir haneye yazılması o aday için verilen oyun geçersiz olmasına neden olacaktır.

 Genel Kurul ve seçimlere 6643 sayılı yasa gereği katılım zorunludur. Mazereti nedeniyle katılamayanlar mazeretlerini Genel Kurul seçimlerin bitiminden itibaren bir hafta içerisinde Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. 6643 sayılı yasa da her ne kadar zorunluluk ifade etse de hiçbir zorunluluk yokmuş gibi tüm meslektaşlarımın Genel Kurula katılarak gerekli katkıyı sağlayacaklarına ve seçimin yapılacağı günde seçimlere katılarak tıpkı ülke genelinde yapılan seçimlerdeki vatandaşlık görevi gibi iki yıl süre ile eczacı odasını yönetecek kişi ve kişilerin seçiminde görev alacak eczacıların seçimine gerekli katkıyı vereceklerine olan inancım tamdır.

Büyük bir olgunluk ve davranış modelinde, Genel Kurulun mesleğimiz için olumlu kazanımlar getirmesi, birlik ve beraberliğimizin daha da gelişeceği mesleki gelişim adına olumlu adımların atılacağı, Büyük Önderimizin dediği gibi “Yurtta Barış Dünyada Barış” sözünün ülkemizde ve mesleğimizde hayat bulduğu duygu ve düşünceler içerisinde güzel ve umutlu yarınlar dilerim.

Saygılarımla.

ECZ. SÜLEYMAN GÜNEŞ
BAŞKAN