Danışman Eczacılar
Sağlık Uygulama Tebliği
danisman.ecz@aeo.org.tr
0312 425 07 70

Reçete Dağıtım Birimi
Kan Ürünleri - Diyaliz Ürünleri, Farmainbox
diyaliz@aeo.org.tr
0312 425 80 15