Bazı Basın Yayın Kuruluşlarında Çıkan Kanun Değişikliği Haberi ile İlgili Bilgilendirme

Bazı Basın Yayın Kuruluşlarında Çıkan Kanun Değişikliği Haberi ile İlgili Bilgilendirme

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ancak bazı basın yayın kuruluşlarında 5 Aralık (Bugün) tarihinde, Kanun ile ilgili yer alan haberlerde, Kanun'un 4.Maddesinde yer alan değişikliğin yanlış yorumlandığı ve haberin muvazaanın önünü açtığına dair bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği Odamızca tespit edilmiştir.

Haberde yer alan:  "Eczacı olmayanların, eczacı mesul müdür atayarak eczane açabileceği kuralı şirketler için de uygulanacak, böylece muvazaalı ortaklıklar ortadan kaldırılacak. Diplomalı eczacı olmak şartıyla ortaklardan birinin ticarethane işlerinden mesul müdür gösterilmesi şartı kaldırılacak." ifadesi haberi yapan kuruluşun yorumu olup, Kanun'da yapılan asıl değişiklik ecza depolarını ilgilendirmektedir ve eczacı olmadan mesul müdürle eczane açılabileceği anlamına gelmemektedir.

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 4. maddesi şu şekildedir: “984 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.”

984 sayılı "Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun" 3. Maddesi ise: "Ecza ticarethanesi işlerinden mesul olacak diplomalı bir eczacıyı müdür göstermek şartiyle eczacı olmayan kimseler dahi ecza ticarethanesi açabilirler. Bir şirket tarafından dahi ecza ticarethanesi açılabilir. Şu kadar ki, diplomalı eczacı olmak şartiyle, şeriklerden birinin ticarethane işlerinden mesul müdür gösterilmesi lazımdır." şeklindedir.

Yapılan Kanun değişikliği ile 984 sayılı Kanun'un 3.Maddesindeki " Şu kadar ki, diplomalı eczacı olmak şartiyle, şeriklerden birinin ticarethane işlerinden mesul müdür gösterilmesi lazımdır." cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bahsi geçen haberde düzeltme yapılması için ilgili basın yayın kuruluşları ile irtibata geçilmiş ve haberin düzeltilmesi için gerekli görüşmeler yapılmıştır.

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Konu ile İlgili Basın Açıklaması

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU