Ankara Eczacı Odası Tarihçe

25 Ocak 1956 günü Türk Eczacıları Birliği (TEB) Kanunun kabul edilmesi ile eczacıların örgütlü mücadelesi başlamıştır. 21 Mayıs 1956 günü TEB'in ilk Büyük Kongresi yapılmış ve bu kongrede seçilen Merkez Heyeti 3 ay içerisinde 9 tane bölge eczacı odasının kurulmasına karar vermiştir. Bu karar gereği Ankara'da kurulacak olan eczacı odasına, Bolu, Çankırı, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat vilayetlerinde faaliyet gösteren eczacılar bağlanmıştır. Odanın kurucu heyeti olarak Ecz. Nejat Mutluel, Ecz. Şahap Dizdarer, Ecz. İbrahim Denizer, Ecz. Necdet Taner, Ecz. Fazıl Artun, Ecz. Kadri Mühürdaroğlu ve Ecz. Fahrinüsa Türbin merkez heyeti tarafından atanmışlardır.

TEB kanunu gereğince kurucu heyet, 3 ay içerisinde odayı Olağan Seçimli Genel Kurula götürmüştür ve 29 Eylül 1956'da Ankara Eczacı Odası I. Olağan Genel Kurulu Çocuk Esirgeme Kurumu salonunda yapılır. Bu Genel Kurul'da göreve seçilen yönetim kurulu 2 Ekim 1956'da yaptığı ilk toplantısında Ecz. Gen. Kazım Gürman'ı gizli oylama ile başkan (reis) olarak seçmiştir. Böylece Ecz. Gen. Kazım Gürman seçilmiş AEO'nın seçilmiş ilk başkanı olarak kayıtlara geçmiştir. Aynı toplantıda Genel Sekreter (Umumi Katip) Ecz. Ekrem Selcen, Sayman (Muhasip) Ecz. Şahap Dizdar, veznedarlığa ise Ecz. Alb. Fazıl Artun seçilmişlerdir.

8 Ekim 1957 yılında yapılan toplantıda Oda merkezinin Samanpazarı Güven Çarşısı No:29'da bulunan Birleşmiş Ecza Deposu içerisi nakline karar verilir. 20 Nisan 1962 yılına kadar çalışmalarına Samanpazarı Güven Çarşısında devam eden Eczacı Odası daha geniş bir mekana ihtiyaç duyulması nedeniyle aylık 155 lira kira karşılığında tekrar Billur Han kat 3 No:39'a nakledilmiştir. Yaklaşık 10 yıl bu adreste faaliyet gösteren Ankara Eczacı Odası 1971 yılında Selanik Caddesi'nde (Kızılay) bir apartman dairesine taşınır. 10.10.1973 tarihinde odamız Ecz. Gen. Şükrü Süer Başkanlığındaki yönetim kurulu kararı ile Konur Sokak'ta No:13'te bulunan apartmanın zemin katında 2 nolu daire 150.000 lira bedelle satın alınmıştır. Bu daire Odamızın ilk mülkü olarak kayıtlara geçmiştir. 14 Kasım 1973 yılında yapılan bir açılış töreni ile Odamız kendi mülkünde hizmet vermeye başlamıştır. Bu adreste 14 yıl hizmet veren Ankara Eczacı Odası 26.02.1997 tarihinde Ecz. Olcay Seles Başkanlığındaki Yönetim Kurulu'nun kararıyla DOYKO Yardımlaşma ve Tüketim Kooperatifi'ne ait olan Konur Sokak No:36/ 12-13 de bulunan 2 dairesi ihale sonucu toplam 10 milyar 24 milyon lira karşılığında satın alınarak birleştirilmiş ve burada hizmet verilmeye başlanmıştır. Bu satın alma için üyelerden kişi başı 5 milyon lira para toplanmıştır. Daha sonra aynı apartmanın 16 nolu dairesi de 2002 yılında Ecz. Hilmi Şener'in başkanlığında ki yönetim kurulu tarafından satın alınmış ve bu iki daire birleştirilmiştir. 2004 yılının sonuna doğru Ecz. Ahmet Cemal Toplu tarafından fark edilen bir gazete ilanında Olgunlar Sok. No:32'de (Kocatepe) bir binanın komple satıldığı görülür ve konu Eczacı Odası yönetim kurulunda tartışılarak Eczacı Odası'na tamamı kendisine ait bir hizmet binası alınması fikri benimsenir. Bunun üzerine odanın sahip olduğu 4 apartman dairesi gazete ilan verilerek ihale ile satışa çıkarılmış ve toplam 402 milyar lira karşılığında satılmıştır. 2005 yılının başlarında olgunlar Caddesi numara 32 de bulunan şu andaki hizmet binası Ecz. Hilmi Şener başkanlığındaki yönetim kurulu kararı ile 695.000 Amerikan Doları karşılığında Milli Reasürans T.A.Ş.'dan satın alınmış ve aynı yıl bu adrese taşınarak faaliyetlerini burada sürdürmeye başlamıştır.

Bu yıl 60 yılını dolduran odamızda 1956'dan günümüze kadar 21 meslektaşımız başkanlık görevini yürütmüştür. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Büyük Kongre Delegesi görevlerinde 231 meslektaşımız hizmet vermiştir. Bu gün Ankara Eczacı Odası 2100'ü eczane eczacısı, 800'e yakın kamu eczacısı ve toplamda 4000 kayıtlı üyesi ile Türkiye'de ki eczacılık hareketine yön veren çok önemli bir meslek kuruluşudur. 12'si eczacı 40'a yakın çalışanı ile günde yaklaşık 500'den fazla eczacı ve hastaya hizmeti sunmaktadır. Bünyesinde kurmuş olduğu 20 farklı komisyonda görev alan 100'den fazla eczacı ile projeler üretmektedir. Diğer taraftan ülkemizde ki tüm eczacılık fakültelerinde okumakta olan öğrenciler ile yakın ilişkiler içerisinde bulunarak mesleğin geleceğine yön vermektedir.

Ankara Eczacı Odası İhtiyaca göre tespit edilen konularda düzenli olarak gerçekleştirilen meslek içi eğitim programları, yılda 6 sayı olarak çıkarılan ve sektörün en çok takip edilen Doz Dergisi, bilgilendirme kitapçıkları, Ulusal Kongre, sempozyum ve bilgi yarışmaları ile üyelerinin ve öğrencilerin mesleki gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Eczacılık eğitimin sürekli güncellenmesi ve dünya standartlarının da ilerisine taşınması gayesi akademisyenler ile işbirliği içerisinde eczacılıkta uzmanlık ve eğitimin akreditasyonunun çalışmalarına destek vermektedir. Mesleği icrası esnasında ortaya çıkan sorunların anında tespit edilmesi ve çözülmesi amacıyla 200'e yakın bölge ve kurum temsilcisi ile bir bütün halinde hareket etme başarısı göstererek örgütlü yapımıza önemli katkılar sunmaktadır.