Mayıs Ayı Reçetelerinin Faturalandırılması Hakkında

Mayıs Ayı Reçetelerinin Faturalandırılması Hakkında

Bilindiği üzere 01/04/2019 tarihinden geçerli olan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol 2019/1 ile eczacı indirim oranları ve hizmet bedellerinin baremlerinde ve oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Konu ile ilgili olarak faturalarını henüz kesmemiş olan eczacılarımızın tüm reçetelerini kontrol ederek ıskonto oranlarında uyumsuzluk tespit etmeleri (Uyumsuzluklara özellikle Mayıs ayının ilk 2 haftasındaki reçetelerde rastlanmaktadır.) halinde tüm reçetelerini tekrar çağırarak kaydetmeleri ve sonrasında faturalarını kesmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU