TSK Birinci Basamak Sağlık Tesislerinde Düzenlenen Kâğıt (Manuel) Reçeteler

TSK Birinci Basamak Sağlık Tesislerinde Düzenlenen Kâğıt (Manuel) Reçeteler

Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Eczane Provizyon Sistemi üzerinden 11/06/2019 tarihinde (dün) yayımlanan “Kağıt Reçeteler Hk.” konulu duyuru ile;

26/04/2019 tarihinde Kurum resmi internet sayfasında yapılan duyuruya istinaden, Kurum hekimlikleri, Belediye poliklinikleri, Huzurevi poliklinikleri ve Medikososyal polikliniklerinde sadece Güvenli Elektronik İmzalı olarak e-reçete düzenlenmesine izin verileceği, “Sistem çalışmadığı için e-reçete düzenlenememiştir.” ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim tarafından imzalanan reçetelerin de sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanmasına kesinlikle izin verilmeyeceğinin belirtildiği duyuru ile ilgili olarak, Kurum tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri birinci basamak sağlık tesislerince yazılan kağıt reçetelerin Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilmediği, eczanelerce karşılanmasında bir sakınca olmadığı bildirilmiştir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Ek: Medula TSK Manuel Reçete Duyurusu

 

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU