Protokol Revizyonu Sonrası 3.7 No’lu Kotalı Dağıtım Maddesi Hakkında Bilgilendirme

Protokol Revizyonu Sonrası 3.7 No’lu Kotalı Dağıtım Maddesi Hakkında Bilgilendirme

Türk Eczacıları Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 22/Mayıs/2019 tarihinde imzalanan Ek Protokol ile Protokolün 3.7 maddesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Protokol eki Ek-4’de değişiklikler yapılması hakkında Birlik’ten tarafımıza gönderilen ve yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler ve majistral formül ihtiva eden reçetelerin C grubu kapsamından çıkarılmasına dair ve “sekukinumab”, “ustekinumab” ve “vedolizumab” etken maddelerinin C grubuna eklendiğine dair bilgilendirme yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB Tarafından Gönderilen Yazı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU