(Hatırlatma) Hasta Alt Bezleri İle İlgili Primer Tanı Listeleri Yayımlanmıştır

(Hatırlatma) Hasta Alt Bezleri İle İlgili Primer Tanı Listeleri Yayımlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 29/04/2019 tarihinde (bugün) Hasta Alt Bezi geri ödemelerinde gerekli olan primer tanı listeleri ile ilgili bir duyuru yayımlanmıştır.

Yayımlanan duyuru ile, Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3/C-4 "Tıbbi Sarf Malzemeler" listesinde kayıtlı A10049 SUT kodlu "Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi" ile A10118 SUT kodlu "Çocuk Hasta Alt Bezi/ Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi" isimli tıbbi malzemelerin geri ödeme işlemleri ile ilgili Sağlık Bakanlığından alınan görüşler doğrultusunda belirlenen ICD-10 kodlarının (Ek-1 liste) daha önce duyurulduğundan bahisle, Ek-1 listede kayıtlı ICD-10 kodlarında eksiklik/hata olduğu yönünde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne gelen bildirimler üzerine Sağlık Bakanlığından yeniden görüş istenildiği bildirilerek gelen cevabi görüş doğrultusunda belirlenen primer tanılara ait ICD-10 kodlarına  ait liste (Ek-2 liste) sunulmuştur.

Bu açıklamalar kapsamında;

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: Ek-1 Liste (Primer tanı)

EK-2: Ek-2 Liste (Primer tanı 01/06/2019 tarihinden itibaren geçerli)

EK-3: Kurum Duyurusu 29/04/2019

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU