Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Süreçleri Hakkında

Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Süreçleri Hakkında

Bilindiği üzere 1 Ocak 2017'de hayata geçen otomatik katılım uygulamasına dahil olan her işveren, çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanları bu plana dahil etmekle yükümlüdür. Aksi durumda çalışan başına 100 TL ceza ödenmesi şartı bulunmaktadır. Ocak 2019'da ise 5 ve üzeri çalışanı bulunan eczanelerin, otomatik katılım sistemine geçmiş olmaları gerekmektedir. 

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından gönderilen, TEB Artı Sigorta Brokerlığı A.Ş.'nin hazırlamış olduğu bireysel emeklilik ile ilgili eczacılar ve eczacı odaları hakkında yapılması gereken işlemler hakkındaki yazı ekte yer almaktadır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Ek: TEB tarafından gönderilen yazı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU