Engelli Raporları ve Kronik Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme Temini Hakkında Alınan Tedbirler Hakkında

Engelli Raporları ve Kronik Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme Temini Hakkında Alınan Tedbirler Hakkında

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nın 21.08.2020 tarihli ve 85065010 -402.03.02-5739 sayılı yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden Gelen Yazı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU