Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların Rapor Sürelerinin Uzatılması Hakkında

Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların Rapor Sürelerinin Uzatılması Hakkında

Türk Eczacıları Birliği resmi internet sitesinde 06.08.2020 (Bugün) tarihinde yayımlanan duyuru ile;

“ 418-Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi uyarı kodunun,

- Reçete sahibinin 18 yaş altı veya 65 yaş ve üzerinde olması halinde ve

- Reçete sahibinin 18-65 yaş aralığında olup E-nabız sisteminde kayıtlı kronik hastalığı varsa kullanılabildiğinden bahisle, bu kapsamdaki kişilere ait devam reçetelerinin karşılanmasında Medula sisteminin bununla ilgili kontrolleri online olarak gerçekleştirildiği,

ayrıca SGK tarafından Medula Eczane Sisteminde yapılan düzenleme ile Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi kapsamında olan 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişiler ve e-nabız sisteminde kronik hasta olarak görünen kişiler için düzenlenmiş olan, 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile ve sonrasında sonlanmış ve sonlanacak olan ve kronik hastalığı nedeniyle kişilere düzenlenmiş ilaç teminine yönelik MEDULA Sisteminde kayıtlı olan sağlık raporlarının sürelerinin 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi alındığı” duyurulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU