(GÜNCELLENDİ!) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Hakkında

(GÜNCELLENDİ!) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Hakkında

28.07.2020 tarih (Bugün) 31199 sayılı Resmi Gazetenin "7252 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" başlıklı Kanunun 10. maddesi ile;

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi planlanan 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 38. maddesinde belirtilen yürürlük tarihi, 31 Aralık 2023 olarak değiştirilmiştir. Yasanın ilgili maddesi hakkında herhangi bir değişiklik olması durumunda düzenlemenin son hali eczacılarımızla paylaşılacaktır.

Eczanelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yapılması gerekenler, ekteki kılavuzda bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

 

 

EK-1: İş Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzu

EK-2: 28.07.2020 Tarihli Resmi Gazete (10.Madde)

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU