Doz Düzeltme İşlemlerinin Hızlandırılması Hakkında

Doz Düzeltme İşlemlerinin Hızlandırılması Hakkında

Odamız resmi internet sayfasında 02.08.2017 tarihinde yayınladığımız Doz Düzeltme İşlemi Hakkındabaşlıklı duyurumuzda Kavaklıdere SSGM’nin tarafımıza göndermiş olduğu yazıda, doz düzeltme işlemlerinde değişiklik yapıldığı ve düzeltme işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli evraklar bildirilmişti.

Kurum ile yapılan sözlü görüşmelerde ilgili duyuru kapsamında yapılacak olan ilaç ve doz düzeltme taleplerinin, belirtilen kurallar dahilinde yapılması halinde hasta ve eczane mağduriyetini önleneceği ve işlemlerin hızlanacağına dikkat çekilmiştir. Özellikle hatalı dozu yazan hekim tarafından, yazılan reçetedeki ilaç dozunun sehven yanlış yazıldığını ifade eden düzeltme yazısının ya da yanlış doz girişi yapan eczanenin medula sistemine dozun sehven yanlış girildiğini ifade eden yazılı beyanının veya ilaç değişim taleplerinde tıbbi gerekçenin belirtildiği doktor yazısının ekte gönderilmesinin mağduriyetleri önleyeceği değerlendirilmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU