Ankara Eczacı Odası 2017 Seçimli Olağan Genel Kurul Duyurusu

Ankara Eczacı Odası 2017 Seçimli Olağan Genel Kurul Duyurusu

Sayın Meslektaşım,

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 8. Maddesi gereğince Odamızın 2017 yılı  Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluklu olarak 09 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 09:30'da Ankara Eczacı Odası Binası bünyesindeki 4. Kat konferans salonunda (Olgunlar Cad. No:32 Kızılay/ANKARA) çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 16 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 09:30'da Latanya Otel'de (Eski Dedeman Otel-Akay Cad. Büklüm Sok. No:1 Kavaklıdere/ANKARA) çoğunluğa bakılmaksızın aşağıda bildirilen gündemle toplanacaktır.

Genel Kurul'un gerçekleşeceği Cumartesi Gününü takiben Pazar Günü 09:00 -17:00 saatleri arasında Çankaya İlçe Seçim Kurulu denetimi altında Latanya Otel'de (Eski Dedeman Otel-Akay Cad. Büklüm Sok. No:1 Kavaklıdere/ANKARA), Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu, Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongre Delegelerinin asıl ve yedek üyelerinin seçimi  gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve katılımınızı önemle rica ederim.

GÜNDEM

A) GENEL KURUL (Cumartesi, Saat 09:30-17:00)

 1. Açılış
 2. Kura ile Tasnif Kurulu' nun belirlenmesi
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanı' nın seçimi
 4. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 5. Açılış Konuşmaları
 6. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Mali Rapor' un okunması
 7. Denetleme Kurulu Raporu' nun okunması
 8. Raporların görüşülmesi
 9. Raporların ayrı ayrı ibrası
 10. 2018 yılı tahmini bütçenin sunuluşu ve onaylanması
 11. Dilek ve Öneriler
 12. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu, Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongre Adaylarının belirlenmesi ve kapanış.

B) SEÇİMLER (Pazar, Saat 09:00-17:00)

 1. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongre Delegeleri asıl ve yedek üyelerinin seçimi

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU