Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7151 Kanun, 5 Aralık 2018 Tarihli ve 30616 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

İlaç ve Eczacılık ile ilgili gerçekleşen değişikliklere ait odamız çalışması ve yayımlanan tam Kanun metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: İlaç ve Eczacılık İle İlgili Gerçekleşen Değişikliklere Ait Odamız Çalışması

EK-2: 7151 Sayılı; Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tam Metni

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU