T.C. Genelkurmay Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı Birinci Basamak Muayene ve Aile Sağlığı Merkezi Reçetelerini 2019 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı Birinci Basamak Muayene ve Aile Sağlığı Merkezi Reçetelerini 2019 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Birinci Basamak Muayene ve Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapmakta olan erbaş ve erlerin tedavilerine yönelik düzenlenen reçeteleri karşılamak isteyen eczacıların, 22 Haziran 2019 Cumartesi günü mesai bitimine kadar Odamız personeli Döndü CON’a dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. İdari sözleşme metnini karşılıklı imzalamak üzere, 25-27 Haziran 2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Birinci Basamak Muayene ve Aile Sağlığı Merkezin'de (2 Nolu Nizamiye(Simon Bolivar Caddesi)) aşağıdaki belgeler ve kaşeleri ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

EK: Protokol

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU