SGK 2019/EK-1 Ek Protokolü İmzalandı

SGK 2019/EK-1 Ek Protokolü İmzalandı

Türk Eczacıları Birliği tarafından 24.05.2019 tarihinde Odamıza gönderilen "SGK 2019/EK-1 Ek Protokolü Hakkında" konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB'den Gelen Yazı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU