Danışman Eczacılar (Sağlık Uygulama Tebliği)
danisman.ecz@aeo.org.tr 0312 425 07 70

Reçete Dağıtım Birimi (Kan Ürünleri - Diyaliz Ürünleri, Farmainbox)
diyaliz@aeo.org.tr 0312 425 84 47