T.C. Kara Harp Okulu Komutanlığı Reçetelerini 2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

T.C. Kara Harp Okulu Komutanlığı Reçetelerini 2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

Kara Harp Okulu bünyesinde görev yapmakta olan askeri öğrenci, erbaş-erlerin reçetelerini karşılamak isteyen ve KHO’na (KHO 1 Nolu Nizamiye Girişi) ulaşımı kolay ve yakın mevkide yer alan eczacıların, SGK (2018) sözleşmelerinin Ankara Eczacı Odası tarafından yapılmış "Aslı gibidir onaylı" fotokopilerini, ekte bulunan idari hususlardan oluşan protokolünü ve reçete teslim tutanağı ve dilekçeleri ile birlikte Eczacının bizzat kendilerinin veya noter onaylı vekillerine ait Adli sicil belgesi(Aslı) ve kimlik fotokopilerini 2'şer nüsha olacak şekilde 20 Aralık 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamız personeli Döndü CON’a teslim etmeleri gerekmektedir.

EK-1: Protokol

EK-2: Reçete Teslim Tutanağı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU