Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile İlgili Görüş ve Önerilerimiz Türk Eczacıları Birliği'ne İletildi

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile İlgili Görüş ve Önerilerimiz Türk Eczacıları Birliği'ne İletildi

Türk Eczacıları Birliği’nden (TEB) tarafımıza gönderilen 23.11.2018 tarih ve 41.A.00/8527 sayılı yazıya istinaden “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile ilgili görüş ve önerilerimiz ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB’e Gönderilen Yazı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU