Oral Kullanılan İzotretionin İçeren İlaçlar Hakkında

Oral Kullanılan İzotretionin İçeren İlaçlar Hakkında

Türk Eczacıları Birliğinden tarafımıza gönderilen ekteki yazı ile; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 30/10/2018 tarih ve 189059 sayılı yazısına istinaden “Akne” tedavisinde kullanılan oral retinoitlerin teratojenik olduğu, gebelik önleme programı dahilinde kullanılmasının gerektiği ve söz konusu ilaçların “reçete” ile birlikte “hasta bilgilendirme ve onay formu (hekim ve hasta tarafından imzalanmış)” olmadan, eczanelerden kesinlikle verilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB'den Gönderilen Oral Kullanılan İzotretionin İçeren İlaçlar Hakkında Yazı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU