TEB Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranlarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında

TEB Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranlarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından 07.11.2018 tarihinde yayınlanan "Kredi Faiz Oranlarının Yeniden Düzenlenmesi" konulu duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

“Üyelerimize kullandırılan kredilerin maliyetini azaltmak, sandık kaynaklarının da gözetilmesi amacıyla kullandırılan tüm kredilerin faiz oranı %2,50 seviyesinden %2,39 seviyesine indirilmiştir.

Talep edilen krediler Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır.

Kullandırılan kredilerin bankada bekleme süresi 1 ay olup, 1 ayı geçen kredi talepleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ayrıca kullandırılan kredilerde hiçbir isim altında masraf alınmayacak olup; ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir.

Kredi kullanacak üyelerimizin aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredi kullandırım süreci hızlanacaktır.

08.11.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir.

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin;

a. Nüfus cüzdanı,

b. İmza sirküleri,

c. Son 2 tam yıl sonu gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem geçici vergi beyannamesi.

d. Vergi levhası, e. banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri.

e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,

f. Üyesi olunan eczacı odasından alınan borçlu ve kefil üyemiz için oda kayıt belgesi.”

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: TEB'den gelen yazı

EK-2: Kredi ödeme tablosu

 

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU