Medula Eczane Sisteminde Reçetesiz İlaç Teminine Yönelik Yapılan Düzenleme

Medula Eczane Sisteminde Reçetesiz İlaç Teminine Yönelik Yapılan Düzenleme

Türk Eczacıları Birliği resmi internet sayfasında 13/07/2020 tarihinde (Bugün) yayımlanan duyuru ile;

09/07/2020 tarihinde yapılan düzenleme ile, Medula Eczane Sistemine reçete kaydı sırasında çıkan “418- Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi’ uyarı kodu; 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişilerde, e-nabız sisteminde kronik hasta olarak görünen kişiler için seçilebilir.” uyarısı ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirilen görüşmeden bahisle;

“418-Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi” uyarı kodunun

- Reçete sahibi 18 yaş altı veya 65 yaş ve üzerinde ise,

- Reçete sahibi 18-65 yaş aralığında olup E-nabız sisteminde kayıtlı kronik hastalığı varsa

kullanılabileceği ve bu kişilere ait devam reçetelerinin karşılanabileceği, Medula Sisteminin bununla ilgili kontrolleri online olarak gerçekleştirdiği bilgisinin alındığı ifade edilmiştir.

Ayrıca SGK tarafından Medula Eczane Sisteminde yapılan düzenleme ile Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi kapsamında olan 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişiler ve e-nabız sisteminde kronik hasta olarak görünen kişiler için düzenlenmiş sağlık raporlarının süresinin 30/09/2020 tarihine kadar uzatıldığının bildirildiği duyurulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK1: TEB Duyurusu

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU