İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini Hakkında Duyuru

İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini Hakkında Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 06.07.2020 tarihinde yayımlanan duyuru;

Covid-19  sebebiyle  Kurumumuz  tarafından  riskleri  nedeniyle  takip  edilen  ilaçların temini (İlaç Güvenlik İzlem Formu ile kullanılan ilaçlar ile kısıtlı dağıtımda olan ilaçlar) için yaşanan  karışıklıkları  önlemek  amacıyla  uygulanacak  işlem  basamaklarında  güncellemeler  yapılmıştır. Bu  bağlamda  söz konusu ilaçlar ve bu ilaçların temini konusunda ikinci bir duyuruya kadar izlenecek yol aşağıdaki dokümanda yer almaktadır. 

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK1: Kurumun Duyurusu

EK2: İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini Dokümanı

EK3: Türk Eczacıları Birliği Tarafından Yayımlanan Karşılaştırmalı Tablo

 

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU