Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Kadınların haklarına kavuşmaları yönündeki mücadelesi, günümüzden 163 yıl önce Amerika'nın New York şehrindeki tekstil fabrikasında yanarak feci şekilde can vermeleriyle başlamıştır.

Aradan uzunca bir süre geçtiği halde ne yazık ki günümüzde uluslararası sözleşmeler ve ulusal politikalardaki birçok düzenlemeye rağmen kadın-erkek eşitsizliği sorunu artmakta, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar problemin çözümüne katkı sunmamaktadır. Elimizdeki istatistikî verilerin tamamında kadınların, dünyanın her yerinde şiddete maruz kaldıkları, istismar edildikleri, ekonomik faaliyetlerde ikinci plana itildikleri, karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmadıkları ve her türlü ayrımcılığa uğradıkları görülmektedir.

Tüm bu bilgilerden çıkarılacak sonuç şudur: Kadınlar, yaşamın her alanında ve her anında eşit şekilde söz sahibi olmadıkça dünya barışı tesis edilemeyecek, adaletin temini sağlanamayacak, toplumsal gelişim daima düşük seviyelerde seyredecektir. Bunların önüne geçmek için ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli, kadın hakları ihlallerine küresel düzeydeki birliktelikle karşı gelinmelidir.

Ülkemizde ise gerek devletin gerekse sivil toplumun, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı yeni politikalar üreterek sosyal, siyasal ve hukuksal alanlardaki eksikliklerin giderilmesi için gerekli çabayı göstermesi gerekmektedir. Aksi halde kadınların ayrımcılığa uğraması engellenemeyecek, dünyamızı karartan bu büyük sorunla uzun yıllar boyu karşılaşılmaya devam edilecektir.

Tüm bu düşünceler eşliğinde tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, verdikleri mücadelede her daim yanlarınla olduğumuzu belirtiyoruz.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU