DİKKAT! SUT Değişikliği Hakkında Önemli Bilgilendirme

DİKKAT! SUT Değişikliği Hakkında Önemli Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız,

Resmî Gazete’de 04/09/2019 tarihinde yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile özel düzenlemeye tabi birçok ilaç grubunun ödeme mevzuatında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan mevzuat değişiklikleri sonrası ödeme kuralları değişen ilaç gruplarında eski raporların geçerliliği (Özellikle, pregabalin ve gabapentin etken maddeleri ile ilgili olarak) konusunda yaşanan tereddütler üzerine odamızca Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne 06/09/2019 tarih ve E.2535 saylı yazımız ile görüş sorulmuş ve yanıt beklenmektedir. Konu ile ilgili şifahi görüşmelerde de eski raporlara geçerlilik verilmesi konusunda ihtiyaç hasıl olduğu ortak fikri değerlendirilmiştir.

Ayrıca bazı ilaç gruplarında mevzuat ile düzenlenen yeni kurallarda var olan kombine kullanımlara getirilen kısıtlamalar (Özellikle, Astım ve KOAH ilaç gruplarında) ile ilgili olarak bu kontrolün Medula tarafından yapılması yönünde talepler iletilerek aksi durumda konu ile ilgili tüm paydaşlarda problemler ve mağduriyetler yaşanacağı görüşü Kurum ile paylaşılmıştır.

SUT değişikliğine ait uygulama ile ilgili gelişmelerin Odamızca takip edilmekte olduğunu ve yayımlanacak resmî duyuruların en kısa sürede Odamız resmi internet sayfasında paylaşılacağını ve siz meslektaşlarımızın duyurularımızı takip etmesinin önem arz ettiğini bilgilerinize sunarız.

Önemle duyurulur.

EK: Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne 06/09/2019 Tarih ve E.2535 Saylı Yazımız

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU