2019 Yılı Yardımcı Eczacı Üçüncü Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları Yayınlandı

2019 Yılı Yardımcı Eczacı Üçüncü Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları Yayınlandı

Değerli Meslektaşlarımız;

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27.12.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda, Türk Eczacıları Birliği Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülecek olan işlemler için 2019 Yılı Üçüncü Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçlarına dair bilgilendirme 31.07.2019 tarihinde Türk Eczacıları Birliği web sayfasında yayımlanmıştır.

2019 Yılı Üçüncü Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçlarına Göre yerleştirme işlemi yapılan yardımcı eczacının ve eczane mesul müdürünün yapması gereken işlemler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

"31.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen Yerleştirme Sonuçlarına göre yerleştirilen Yardımcı Eczacılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan Usul ve Esaslarda belirtilen aşağıdaki işlemlere göre hareket etmelidir.

Yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiş olan eczacı Bölge Eczacı Odası tarafından verilen bu belgelere ek olarak aşağıdaki belgelerle birlikte İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne başvurmalıdır.

Yerleştirme işlemi uygun bulunan yardımcı eczacıya ve yardımcı eczacı çalıştıracak eczane mesul müdürüne gerekli tebligatlar İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılır.

İl/İlçe sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren yerleştirilme yapılan eczane mesul müdürlerinin yardımcı eczacıyı işe başlatması için 30 (otuz) gün süresi vardır. Eczane; yardımcı eczacıyı işe başlattığını İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirir.

İl/İlçe sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yardımcı eczacı çalıştırmayan eczane mesul müdürü yazılı olarak uyarılır ve yardımcı eczacı başlatması için 30 (otuz) gün ek süre verilir. Bu süre sonunda da yardımcı eczacının işe başlatılmaması durumunda eczane ruhsatnamesi 30 (otuz) gün süreyle askıya alınır."

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU