Yardımcı Eczacılık Sorunu Çığ Gibi Büyüyor

Yardımcı Eczacılık Sorunu Çığ Gibi Büyüyor

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda nüfus kriterine tabi olan eczacılar için Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden başvuru ve yerleştirme işlemi yapılmaktadır. 

Bununla beraber 2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen eczacılar için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen eczacılar için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde bir yıl yardımcı eczacı olarak çalışmak zorunluluğu getirilmiştir. 

Acilen tedbir alınmalı!

Yapılan bu düzenleme meslek hayatına adım atacak yeni mezun eczacılarımız kadar yardımcı eczacı çalıştırma zorunluluğu olan eczane eczacılarımızı da zor durumda bırakmaktadır. Tüm meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren bu konuda acilen tedbir alınmalıdır.

Yardımcı eczacılık uygulaması sırasında hem işveren eczacılar hem de yeni mezun eczacılarımızın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili Odamızın yapmış olduğu ve 100'den fazla yardımcı eczacının katıldığı değerlendirme toplantısı sonucu aşağıda sunulan sorun ve çözüm yolları rapor haline getirilmiş ve yetkili sağlık otoritesine iletilmiştir.

"Yardımcı ve ikinci eczacı çalıştırma zorunluluğu eczanelere maddi sıkıntılar yaşatmaktadır"

Yardımcı Eczacılık Uygulaması Nedeni ile Yaşanan Sorunlar:

Her Kliniğe Bir Eczacı Uygulaması Getirilmeli

Yardımcı Eczacılık Uygulamasında Yaşanan Sıkıntılar İçin Çözüm Önerileri: