Oda Giriş ve Yıllık Aidatları

Oda Giriş ve Yıllık Aidatları

Türk Eczacıları Birliği tarafından 04.07.2019 tarihinde Odamıza gönderilen "Aidatlar Hakkında" konulu yazı aşağıda ve ekte bilgilerinize sunulmuştur;

"Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01-07-2019/31-12-2019 dönemi için (0,138459) olduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı 04- 07-2019/27998389-010-06-02-205248 sayılı genelgesiyle 25-08-2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneli ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca,

Buna göre oda giriş aidatları ve oda yıllık aidatları:

01-07-2019 - 31-12-2019 döneminde

Kamuda Çalışmayan Eczacılar için: 69,23 TL
Kamu Eczacıları için: 34,62 TL olarak tahsil edilecektir."

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU