PASİFLENECEK İLAÇLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU!!!

PASİFLENECEK İLAÇLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU!!!

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 19/01/2018 tarihinde yayımlanan “Yerelleşme Sürecine İlişkin Duyuru” ile Onuncu Kalkınma Planı ve 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı kapsamında 08/02/2018 tarihinden itibaren Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenecek ilaçlara ilişkin liste ekte sunulmuştur. Meslektaşlarımızın stok kontrollerinde ve ilaç alımlarında ilgili listeyi incelemeleri önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: 08/02/2018 Tarihinde Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4A) Pasiflenecek İlaçlara İlişkin Liste

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU