Stok Affı Hakkında

Stok Affı Hakkında

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan 26 Mayıs 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı Kanunun altıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile eczanelere, stoklarında kaydı olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 31 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilme imkânı tanınmıştır. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun bugün yayınladığı duyuru ile İlaç Takip Sistemi üzerinde yer alan deaktivasyon alanının aktive edildiği bildirilmiştir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TİTCK Duyurusu

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU